להגשת בקשה לקרן אלרוב, עליכם לוודא כי הנכם עומדים בקריטריונים הבאים:

 • סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים חדשים.  
 • צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון/לימודי תעודה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים ע"י המל"ג.
 • צעירים המתחילים לימודיהם באוקטובר 2024 – תשפ"ה.
 • עדיפות תינתן לצעירים ששירתו בצה"ל או שהתנדבו לשירות לאומי/אזרחי.
  (צעירים שקבלו פטור משירות מסיבה אובייקטיבית קרי- אי התאמה, סיבה רפואית, דת  לנשים חרדיות ועודף בכוח אדם
  יישקלו לגופו של עניין,לרבות בהתאם למידת התאמתם לקריטריונים האחרים).
 • סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים נוספת העולה על50% משכר הלימוד.
 •  צעירים המגיעים ממצב סוציו אקונומי נמוך (מידת ההתאמה תיבדק)

 

לפני הגשת הטופס אנא וודאו שיש ברשותכם את המסמכים הבאים שתדרשו לצרף אונליין:

 • תלוש שכר של האם.  
 • תלוש שכר של האב.
 • תמונה של מגיש הבקשה.

 

אנו מבקשים למלא את הטופס המקוון על כל סעיפיו. סעיפים חסרים או לא מפורטים יפגעו בסיכויים לקבלת מלגה. בכל שלב ניתן לוודא במשרדי הקרן לגבי סטאטוס הפנייה, אולם עליכם לדעת כי תשובות סופיות יינתנו במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר.

בהצלחה!
 

ההרשמה לשנה הבאה נסגרה ב 31/05/24