קרן אלרוב נוסדה ע"י חברת אלרוב שבבעלות איש העסקים והיזם אלפרד אקירוב.

קרן זו מאתרת צעירים בעלי פוטנציאל למצויינות ומציעה להם סיוע במימון התואר/תעודה בסכום של עד 10,000 ₪ לשנה.

הסטודנט מקבל שכר לימוד לתואר ראשון/ מהנדס/ לימודי תעודה מקצועית וליווי צמוד למשך הלימודים.

 

הקריטריונים לקבלת מלגה הינם:

  • סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים חדשים (ההורים נולדו בחו"ל והסטודנט נולד בארץ או בחו"ל).
  • צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון/לימודי תעודה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים ע"י המל"ג.
  • צעירים המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה באוקטובר 2018 - תשע"ט.
  • צעירים ששירתו בצה"ל שירות מלא ותקין או שהתנדבו לשירות לאומי/אזרחי.
  • סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים נוספת העולה על50% משכר הלימוד.
  • צעירים המגיעים ממצב סוציו אקונומי נמוך (מידת ההתאמה תיבדק).